Đem thơ vụng gửi vào thư e ấp
Hẹn gió ngày mai thổi đến em
Nhưng rồi gió bận, mây cũng bận
Tôi bệnh vài hôm trở gót mềm

Đã làm lén mà sao ai cũng biết
Một chút hương gì của nét si mê
Dường như toả cả phòng trai xuân trẻ
Nên tiếng yêu em chẳng khẽ lối về

Rồi từ ngực hoa dậy làn mây trắng
Tôi cũng thành ra người trông điển trai
Một hôm thử nói lời trong tim mách
Mà bé yêu kia lại cứ giận hoài!


Cái Bè, Tiền Giang, 1993