Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/08/2017 17:01

Làm người ta quý chén cơm
Nhớ ơn khó nhọc sớm hôm gieo trồng
Lúa xanh rồi trổ đòng đòng
Ăn bao nhiêu hạt mặn nồng làm sao!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017