Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 09:27

Ngàn sao chảy nhẹ với ngàn sao
Tựa mắt em xanh vẫy lụa đào
Lóng lánh niềm mơ vàng bạc ấy
Xây lầu nguyệt mộng khẽ đan nhau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017