Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/09/2016 10:39

Hoa xuân chết rũ vì anh
Mông lung biển rộng giời đành chia xa
Một mai vỡ nát trăng tà
Tiếc chi duyên nợ thế mà tốn công.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016