Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 09/02/2018 05:59

Hai ta xích lại đêm này
Đêm rồi đêm nữa lưới vây lưới tình.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018