Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/10/2018 10:08

Ta là ai, cười hề, hề ta là ai?Hề, hề, hề!!!
Một trăm năm có thể
Sáu mươi năm lặng lờ
Ta là ai, cười hề, hề, hề ta là ai? Hề, hề, hề!!!
Ta chẳng là ai, ai chẳng là ta, ta với hồn ta bay xa, bay xa
Lâng lâng, lâng lâng cung thiên đàng

Một đời chém qua, chém lại
Một đời lên đỉnh núi, xuống vực thẳm đen ngòm chông gai lau lách
Một đời hề, một đời hề có thế một đời tan

Ta là ai, cười hề, hề, hề ta là ai? Hề, hề, hề!!!
Ta yêu người, ai yêu ta
Người ghét ta, ta yêu người, ta là ta
Hề, hề, hề!!! Vui hề một chốc thôi!


Vũng Tàu, 2018