Ngày hạ oi nồng tiếng ve kêu
Chó tru, mèo giỡn, lá nghiêng chiều
Lăng xăng mấy trẻ đi khe khẽ
Lặng lẽ vài già đứng liêu xiêu
Nắng xuống vàng cây, mưa rả rích
Trời lên đỏ lá, gió hiu hiu
Nhà quê cứ ngóng tiền vô cửa
Một tháng vài trăm ngỡ quá nhiều!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019