Hương tình sao bất chợt
Ghép đôi mà du dương
Bay lên thành mộng ngọt
Cởi ra, dáng nghê thường

Thơm tràn qua tứ hải
Múa dài bãi cát say
Sóng nói lời dồn dập
Tình sủi tình đang bay

Vắt mùi làm tha thiết
Một giời xanh nhấp nhô
Sực nức nỗi sông hồ
Khi lòng dây chia biệt

Đan từng sợi ngát xanh
Vạn đêm nhớ ngọt lành
Hoá ra tình mật ngọt
Bích thạch nào loanh quanh

Uống hương lòng chết ngất
Ẻo lả nũng nịu mình
Ôi, ta khách đa tình
Cháy lên nồng ngào ngạt!


Cái Bè, Tiền Giang, 2000