Đàn ghi ta ngợi khen Ngài, Đức Chúa Trời tôi ơi!
Thổi sáo dọc lên ngợi khen Ngài
Pi-a-nô gõ lên từng tiếng ngợi khen Ngài
Organ bấm lên từng phím, từng tiếng ngợi khen Ngài
Trống, kèn và tất cả nhạc cụ hãy trổi lên!
Vinh quang Ngài và nhạc thánh
Giai điệu thần ca bay líu ríu giải phóng con người đau khổ
Hát lời Ngài, hát hết mình và hãy xem là đang giảng đạo của Chúa!
Mây của các tầng trời tuôn về một nơi thành ngọn suối vĩ đại không bao giờ cạn
Thần Linh Ngài giáng trên chúng tôi – con cái Ngài đồng thanh ca tụng
Quyền năng Ngài vô biên, vĩnh cửu, uy quyền và vinh hiển
Các sinh linh hãy ngợi khen Ngài và cảm tạ Ngài ban cho không khí, ban cho sinh mạng!
Đức Chúa Trời mênh mông, vô tận, hiện hữu, hằng hữu, muôn đời
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016