Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 09:14

Dạ thèm thiêu lửa thắp ái ân
Từng ngọn xuân lên bén ngút ngàn
Bỗng giặc vây thành chia lữ thứ
Chương đài đau đớn xé ly tan.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017