Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:53

Giận thương, thương giận thói thường
Vỡ lành, lành vỡ yêu đương muôn màu.


2000