Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 17:44

Giận tình đâu có giận dai
Giận như con đỉa có ai lâu nào
Người ta giả bộ làm cao
Làm nên phẩm giá mắt nào liếc xem
Đêm đêm thả cửa đợi rèm
Thả lòng cô độc muốn thèm có nhau
Tình yêu nên giận càng đau
Nên tình yêu ấy càng mau thắm tình.


2000