Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/04/2016 16:42

Gió hôn khe khẽ giọt sương
Bình minh vội vã rất thường chóng qua
Sao anh chân bước la cà
Lỡ ngày mai ấy em là của ai?
Anh về trách mốt trách mai
Trách ông tơ ấy nhiều tài trớ trêu
Bây giờ sao chẳng khăn thêu
Sao không mâm bánh vải điều ghé sang?


2000