Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/02/2018 11:28

Em ơi, lêu lổng mà chi
Có ngày mạt rệp có gì mà chơi!


Cài Bè, Tiền Giang, 2018