Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/08/2017 15:12

Em ơi, cái tội anh nghèo
Cái nghèo cái dở trèo đèo làm chi?
Mà sao đôi mắt tình si
Thấy em như thể chết đi nửa người
Em ơi, yêu nói mà chơi
Nói rồi chả được sầu rơi mặc sầu!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017