Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:54

Một cánh đèn hoa trôi vạn kiếp
Anh tìm kết lại gió thành mơ
Hai sao cách trở trời Nam - Bắc
Chiếu đến bao giờ để hoá thơ?


Cái Bè, Tiền Giang, 2017