Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/12/2016 12:37

Ngài đã sai con chim phụng hoàng mang đồ ăn cho tôi, cứu tôi qua ngày tháng đói nghèo
Ngài cũng dẫy đầy tôi những năng lực và ân tứ để có cơ hội phụng sự Ngài
Ha-lê-lu-gia!
Tôi sẽ luôn ngậm miệng mình lại với kẻ thù nghịch tôi
Vì Ngài sẽ âm thầm tiêu diệt chúng
Gươm, giáo của Ngài sắc bén đến vô cùng!
Thần Linh Ngài dạy tôi thấu đến hồn, linh, cốt tuỷ và mọi tâm tư tôi đang say sưa rung cảm
Bốn thiên sứ Ngài bảo vệ tôi đầy đủ khí giới đánh tan kẻ thù
Ôi, làm sao tôi sống mà chẳng có kẻ thù dù tôi chả phải chọc giận ai!
Satan luôn kề cổ tôi, hâm doạ và tẩy chai tôi, Chúa ơi!
Satan có thể ngồi trong nhà Ngài kiện cáo và cản đường tôi phụng sự Chúa
Satan không muốn tôi hát nhạc thánh ca tụng Ngài, không muốn tôi viết ca khúc ngợi khen Ngài, không muốn tôi viết thánh thi tôn vinh Chúa
Ôi, Chúa ơi, tôi là chiếc bình gốm hân hoan về Ngài, Satan chả bao giờ muốn
Hết kế này đến mưu khác dẫn dụ tôi xa nhà Ngài
Nhưng Đức Thánh Linh Ngài chả để yên, đội quân thiên sứ Ngài chả để yên
Tôi cần yên lặng và bình an để viết tôn xưng Ngài, giải thích điều chân lí cho nhân loại quay đầu phụng thờ Chúa
Thương thay nhân loại còn nhiều người chả biết đến Ngài!
Họ bị cấm đoán, bị xuyên tạc và bắt bớ
Chúa ơi, vì cớ gì? Ai cũng phải chết mà!
Hễ tôi xin điều phải lẽ chắc rằng Ngài đã nghe, huống hồ gì tôi đã viết ra và công bố cho mọi người cùng được về nhà Cha
Tôi tin chắc chắn Ngài sẽ đáp lời tôi và mùa xuân hồn tôi ca vũ thanh bình, thiên sứ vui cùng tôi trên thiên đàng
Ở trần gian, tôi càng thêm ca ngợi Chúa
Đức Chúa Giê-xu ơi, Đức Thánh Linh ơi, Đức Giê-hô-va mau chóng mà trở lại!
Trái đất mới, thành Giê-ru-sa-lem mới sẽ hiện ra
Cuộc sống thực sự đầy ánh sáng chân lí và nếp sống thánh tuyệt vời
Chết chóc nữa mà chi!
Đau bệnh mà chi!
Chiến tranh mà chi!
Khi Đức Chúa Trời toàn năng đứng ra lãnh đạo
Chúa của muôn loài
A-men!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016