Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2016 21:28

Mơ qua tiểu học
Qua trung học
Cỏ yêu thương mềm gót đến thu vàng
Tâm hồn giấy trắng
Tâm hồn tuyết
Mắt nhìn, mắt nói, miệng - trái đất tỉ năm
Ta cố quên nhau không vì mất trí hay mù
Biết hai tim khô hai ngả từng ngày
Tình vào thơ vào nhạc sông sao
Lấp lánh ấy có bao giờ trở lại
Dẫu biết mơ trăng đi về thế giới ảo
Hồn vẫn chờ vẫn đợi thảm ngu ngơ
Xếp trang giấy tuổi thơ mình mộng mị
Thực tế đang kêu, trách nhiệm ta nhiều
Ôi, ta ngắm hai khoảnh đời cơ nhỡ
Tự nhủ mình nếm hạnh phúc mai sau!


2015