Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/08/2019 17:22

Còn duyên thả cái nụ đào
Vồ qua, ném lại, thấp cao bạc tình
Hết thời héo hắt hoa trinh
Hai suối lệ thảm hận mình trái ngang.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019