Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/04/2016 15:23

Cái hoa có hai ba đồng
Bảo là giá trị ai trông trả nhiều
Tình yêu chẳng phải tình yêu
Là lòng những kẻ tham nhiều của thôi
Đi về sống cảnh chung đôi
“Tiền mày, tiền tao” chia đôi lắm lời.


2000