Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 17:50

Buồn xo nét mặt buồn xo
Nồi cơm bỏ dở đói no đến gần
Bảo rằng ai cũng có chân
Có tay đi nấu có cần gì tôi.


2000