Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/08/2016 14:19

Anh - khí đá
Em - bong bóng
Bay vô tình
Sao khôn ngoan đáp đậu chốn giàu sang?


Cái Bè, Tiền GIang, 2016