Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/08/2016 11:27

Ta nằm trong tranh
Tranh nằm trong ta
Đời
Đi mãi tới Thu
Chân thật, giả dối - bạn đáy mồ.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016