Lanh chanh bóng nước buồn tê tái
Ngủ trọ nhà tôi tiếng thở dài
Đêm cứ thế và tình cứ thế
Một kiếp dật dờ men đắng cay

Một người thừa thãi ở thế gian
Chỉ một người thôi, đừng vỡ tan!
Tôi cầu em đến ru ân ái
Nhưng dáng tình yêu sớm vội tàn.


2006

Nguồn: Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007