Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 08:25

Mới thấy bình minh treo cửa sổ
Căn nhà sóng nhạc trỗi bay bay
Và đêm lại nối bàn tay dịu
Vuốt đám sương khuya thả gót giày.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017