Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/08/2017 16:59

Anh em một mẹ máu đào
Như cành cây đó dính vào thân cây.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017