Từng giờ chỉ dệt với khăn thêu
Lặng tiếng chờ anh nghẹn bóng chiều
Dáng vóc người trai soi lấp lánh
Bỗng về ấp ủ gói tình yêu.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018