Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 16/12/2016 06:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 16/12/2016 13:37

Hỡi người công bình, Chúa xem tôi con Chúa được kể là công bình!
Hãy ngợi khen Chúa và cầu nguyện mỗi buổi sáng mai và buổi tối về!
Đức Chúa Trời tôi ơi, đôi khi tôi lại yếu đuối, thiếu sự cầu nguyện và xin phải lẽ
Nhưng Ngài nhơn từ tha thứ, lại tha thứ, lại tha thứ và rồi tôi cũng được vực dậy để không còn kém đức tin nữa
Cầu xin Ngài ban khôn ngoan và đức tin cho tôi!
Hỡi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, mắt Ngài từ trên thiên đàng nhìn xuống và chăm sóc con dân Ngài
Mọi đói khổ, nghèo nàn, đau đớn, chưa biết ta thán cùng ai, xin giao về cho Chúa
Thần quyền Ngài vô song lạ lùng, vĩ đại, vinh hiển, cao trọng, toàn năng, toàn tri, toàn tại! Ha-lê-lu-gia!
Kính dâng Ngài lòng ô uế của chúng tôi để Ngài tẩy sạch và làm mới lại tất cả nhằm đón mùa xuân hân hoan thực sự của những con người có Chúa
Đức Thánh Linh ơi, chúng tôi kêu cầu Ngài trong cơn hoạn nạn và cũng khẩn xin Ngài trong lúc hanh thông!
Đức Chúa Trời ơi, nước Ngài được vững lập đời đời, vô cùng, vinh hiển và điệp trùng con cái thánh Ngài!
Ánh sáng Ngài đã và đang chiếu rọi khắp hoàn vũ, Ngài sẽ chiếu rọi bằng hào quang cho con dân Ngài ca tụng Ngài
Những kẻ tính hơn thua nhau từng li từng tí, gian lận từng vài trăm gam, nói hơn người và xảo biện
Hãy buông bỏ những điều xấu xa và lập lại đời sống mới của mình
Mọi điều cũ nát, bẩn thỉu hãy dập xoá đi!
Đấng Mê-si là Đức Chúa Giê-xu đang chờ đợi bạn, vòng tay Ngài sẵn lòng đón bạn, nhà thờ người Tin Lành trên đất đang mở cửa
Những tham lam trá hình chả giàu sang cũng muốn làm giàu sang để gạt người cũng buông bỏ tất
Các ngõ ngách quanh co của lòng tham, hận đều phải dẹp sạch như dẹp sạch nhà thờ Ngài
Hãy dọn nhà lòng của bạn để Chúa ngự vào!
Ngày quang lâm của Chúa đang đến gần, ta loan báo cho khắp hoàn cầu vì lời kinh thánh đã đang ứng nghiệm rất nhiều, rất nhiều và sẽ hơn thế nữa
Chúng ta nên kiểm nghiệm kinh thánh và lời Ngài chưa từng dối gian ai
Ngài ơi, Ngài rất thành tín với chúng tôi dù một chấm, một nét trong sách
Tại sao chúng tôi còn mê muội?
Tại sao chúng tôi chả biết rằng chỉ có Ngài là con đường và lối để đi đến thiên đàng?
Ôi, xin Ngài thứ tha, xin Ngài chọn chúng tôi như một ông chủ chọn người giúp việc!
Xin ban cho tôi tớ Ngài sự khôn ngoan khéo léo để chăn bầy!
Thế giới này phải có người mạnh khoẻ thực sự về thuộc linh nhằm kiến tạo được điều tốt đẹp là giảng TIN LÀNH cho Thượng Đế
Ngài không hoá phép để thu phục người
Ngài làm được không? Chắc chắn hoá phép được, rất dễ dàng, nhưng Ngài chưa bao giờ có ý nghĩ kém như thế là ép người dù chúng tôi là con của Ngài
Chao ôi, sự nhơn từ và sự tôn trọng về quyền cá nhân của chúng tôi đối với Ngài là lớn bấy!
Đức Giê-hô-va ơi, mưu của các nước từng chống nghịch Ngài!
Bây giờ cũng không ít kẻ chống nghịch Ngài, Ngài vẫn tha
Nhưng thì giờ sẽ tới, mới sáng mai hôm qua thì lại sáng mai hôm nay và cứ thế
Sao ta cứ chìm đắm trong vũng tội lỗi ô dơ?
Phải nào chúng ta chả biết chăng?
Chúng tôi rất biết và biết rõ nữa, nhưng chúng tôi chưa có một tấm lòng và đức tin
Xin cho chúng tôi TẤM LÒNG và ĐỨC TIN chúng tôi sẽ vượt qua đau khổ và sự chết chóc linh hồn !
Tất cả hoa quả của Ngài, mọi sự của Ngài sinh ra, vậy chúng tôi lấy của Ngài mà dâng cho ai?
Ngài giận không? Chắc chắn Ngài giận nhưng Ngài vẫn tha
Ôi, sự kiên trì của Đấng Tối Cao như Ngài đến bao giờ?
Chúng tôi sẽ chờ đợi đến bao giờ?
Bao giờ Ngài sẽ giải cứu thế gian hoàn toàn?
Đức Giê-hô-va biết, chính Ngài là Đức Chúa Cha biết, đừng ai dại khờ mà tin bậy bạ những điều ngây ngô!
Ôi, chúng tôi sống dưới lòng bàn tay che chở của Ngài, dưới bóng cánh toàn năng Ngài mà chúng tôi chả hay chả biết!
Nghĩ rằng xa Ngài quá lâu nên quên tất chúng tôi là con đẻ của Ngài
Xin hãy tha chúng tôi, tha và thâu nhận chúng tôi
Ha-lê-lu-gia! Đức Chúa Trời vĩ đại nhơn từ!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016