Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/12/2016 19:23

Ha-lê-lu-gia! Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và Gia-cốp!
Ngài luôn bênh vực dân sự Ngài là những người sống phải lẽ công bình
Núi Si-ôn cao, tứ hải mênh mông, hoàn vũ bao la vô tận thì lòng của Đức Chúa Trời Ngài cũng bất tận, vô biên, hiện hữu, hằng hữu đời đời, vô cùng
Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ đáp lời kẻ đau khổ, kẻ thật lòng tìm cầu Ngài trong cơn đau đớn chỉ mành treo chuông
Mọi sự cứ ngỡ rơi vào vực thẳm nhưng Ngài luôn luôn chực chờ sẵn để cứu tôi
Ha-lê-lu-gia! Đấng lạ lùng, vĩ đại, tuyệt diệu vô cùng! Nhẽ gì đâu tôi ngu dại không chịu tìm hiểu Ngài
Chao ôi, Ngôi Thứ Nhất Ngài là Đức Giê-hô-va ở cùng bao thời trong Cựu Ước!
Ngôi Thứ Hai là Đức Chúa Giê-xu và Ngôi Thứ Ba là Đức Thánh Linh
Bây giờ Đức Linh Linh Ngài ở cùng tôi con Ngài trong Chúa chăm sóc, nâng đỡ, rịt lành vết thương và an ủi chúng tôi cả ngày lẫn đêm
Chúng tôi có niềm khoái lạc này nhẽ gì mà chúng tôi chả cầu xin Ngài? Không như thế, chắc là chúng tôi đầy mê muội
Xin tha cho dân sự của Ngài, Chúa ơi, đôi khi họ ngỡ trần gian là vương quốc vĩnh hằng và sẽ sống đời
Nhưng Đức Chúa Trời Ngài nào nghĩ vậy và luật định của Ngài đâu phải vậy, Ngài phải thành lập thành Giê-ru-sa-lem mới – Vương Quốc Ngài mới, vĩnh hằng, đời đời, vô cùng
Chúc Đấng Chí Cao nhơn từ, giàu ơn khiến cho chúng tôi nóng cháy nhằm mang Tin Lành ra khắp đất, giảng đạo khắp nẻo đường
Đúng lúc này thì giờ Ngài sẽ tái lâm. A-men!
Lưới Ngài cao sâu, rộng lớn, mênh mông đủ bao che cho tất cả chúng sinh
Ai khát hãy tìm Ngài là nước suối Thánh Linh bất diệt!
Ai đói hãy tìm Ngài để được ăn nuốt Lời Ngài mà mau khôn ngoan, chóng lớn trong Chúa
Ai giàu có mà đau bệnh hãy ăn năn và tìm cầu Ngài, hãy thật lòng chia của mình cho người nghèo khổ, tức thì vết thương sẽ lành ngay khi Ngài viếng thăm ta!
Ai nghèo hèn đau bệnh Chúa thật xót thương nhiều
Chúa phải cho sinh ra, phải già đi, bệnh đi và phải chết đi để bảo tồn trái đất
Cái chết tạm thôi rồi phải sống dậy chờ phán xét
Ai có đôi tai quí báu hãy nghe để mà chả phải vướng vào Địa Ngục đời đời!
Ha-lê-lu-gia!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016