Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/12/2016 11:14, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 06/02/2018 14:26

Đức Giê-hô-va ơi, Đức Chúa Trời ơi!
Những ngày gian truân bạn bè xa lánh tôi
Khi hết tiền, hết gạo, hết cả năng lực
Ngài vẫn bên tôi và an ủi vỗ về tôi
Sự giàu sang ở nơi Ngài và sự thử thách cũng ở nơi Ngài
Ngài cho phép tất cả xảy ra để tôi luyện tôi nên người hữu ích
Khi tôi đọc lời Ngài, viết về Ngài, bạn bè cũng còn bao nhiêu
Tính trên đầu ngón tay
Tội lỗi và nghe tội lỗi ai cũng e dè, sợ hãi
Tôi chả sợ gì vì chả ai mà chả có tội đâu!
Đừng bao biện cho lòng mình thì mới được Ngài tha thứ!
Hãy ăn năn khi còn kịp ăn năn
Ngày mai chưa chắc gì còn mang đôi giày, đôi dép!
Mà tại sao ta gây bao điều oan khiên đến thế?
Con người tội lỗi quá đủ rồi còn nhận nữa chi?
Chúa Giê-xu đang đứng ngay cửa lòng của bạn, Ngài đang gõ cửa
Ai sẽ mở cho Ngài?
Nhất định ai mở cửa thì Ngài sẽ cứu
Những tội đồ: đĩ thoã, cướp bóc đã quay đầu, sẽ quay đầu và được cứu trước tiên
Ta thông minh ư? Đạo đức ư? Làm từ thiện nhiều ư? Vẫn chưa được cứu
Vì Ngài cần ta TIN GIÊ-XU – chính NGÀI là được cứu
Tất cả mọi con đường đều phải gom về một đường của Thượng Thiên
Ai có đôi tai quí báu thì lắng nghe những điều chân lí
Ai vội vàng bỏ ngoài tai thì Đấng nhân từ đến cuối cùng cũng phải bỏ mặc mà thôi!
Thế mới có THIÊN ĐÀNG và ĐỊA NGỤC
Ta phấn đấu muôn điều, muôn ngõ ngách, muôn mưu xảo để giàu sang
Rồi trút tất cả vào hố sâu của lửa
Đức Chúa Trời ơi, Ngài dựng nên các thành quả của tôi, cơ nghiệp tôi và dạy tôi biết dừng lại
Nương từ đời để kiếm sống qua ngày và tôi luyện thành người tốt trong nhà Ngài
Ai cũng có thể tự nói mình trong sạch
Nhưng Ngài mới đủ quyền và tư cách nói về tất cả mọi người
Ngài toàn năng, toàn tri, toàn tại; thần quyền Ngài vô song!
Ngài ban cho tôi thật dư dả và càng dư dả nữa nếu tôi vâng lời Ngài
Ngài sẽ cắt đi tài sản của kẻ không tuân lệnh Ngài, cắt đến kiệt cùng
Hình phạt đến kiệt cùng khi sự nhân từ Ngài hết thời giờ chờ đợi
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Đức Chúa Trời cho cả chúng tôi, cả nhân loại này.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016