Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/10/2020 19:13

Một ngả tình trăng rơi nước mắt
Và đây một ngả thảm thê phơi
Tim đêm gõ hết niềm hư ảo
Vắng quá trăm năm bặt những lời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017