15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/05/2015 13:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/08/2021 16:18

Gió rủ nhau đi chốn cả rồi,
Nhỏ to, câu chuyện, ô kìa, coi:
Trong lau như có điều chi lạ,
Hai bóng lung lay, thấy cọ mài...

Chen chúc, bóng trăng dòm thiệt kĩ:
Hai cành lau siết vì yêu thương
Cái nàng năm ngoái không quay lại,
Ngồi nghỉ bên lau để vấn vương...

Âm thầm, gió quyến mùi hương mất,
Để khóm vi lau đứng trẻn trơ
Từ trước say sưa tình quấn quýt,
Lạnh lùng không nói tận bao giờ...


Bài thơ này đăng lần đầu trên báo Sài Gòn với bút danh Lệ Thanh với cả 3 khổ thơ. Các bản chép tay tập Gái quê của Chế Lan Viên và đánh máy của Trần Như Uyên của bài thơ này đều chỉ có 2 khổ đầu.

Nguồn:
1. Báo Sài Gòn, số 9-12-1935
2. Hàn Mặc Tử, Gái quê, NXB Hội Nhà văn, 2012