Mao Tse-Tung ra lệnh hủy diệt
đám chim sẻ. Ông có nhiều tình nhân
đầy ham muốn và một cái bụng phệ
giúp ông chẳng cần cố gắng mà vẫn nổi
trên cả những tay thợ lặn lúng túng
ốm o dưới nước!


Dịch từ bản tiếng Anh "Mao" của Agnieszka Pokojska trong tập thơ song ngữ Carnivorous Boy Carnivorous Bird – Poetry from Poland, do Marcin Baran tuyển chọn, Anna Skucinska và Elzbieta Wójcik-Leese biên tập, Zephyr Press, 2004

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=6046
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé