Anh có muốn trở lại làm một thằng bé con ném chiếc máy bay bằng giấy về hướng mặt trời,
giả bộ như không nhớ mình từ đâu đến và ai đã bỏ mình bơ vơ
giữa những ông già ngủ gà gật
đang vẽ những bức tranh
các bà vợ của mình nằm chết trên cát nóng?


Dịch từ bản tiếng Anh "A sunny picture" của Adam Zdrodowski trong tạp chí Parameter Magazine - số 4

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=6199
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé