Bước vào rừng
Tôi gặp một người bạn đã chết
vài năm trước. Kiên nhẫn, anh đi theo tôi
và khi tôi dừng chân nghỉ... anh cũng

ngồi xuống bên một gốc cây kế cận. Anh không nói gì
và tôi cũng không hỏi anh điều gì. Chúng tôi nhìn
vào mắt nhau. Y như trước đây. Sau đó
tôi trở về thành phố và quay gót.

Đêm đó tôi lại gặp anh.
Tôi mơ thấy chúng tôi đang ở trong cùng
cánh rừng kia. Và cũng như lần trước tôi không hỏi
gì anh. Anh cũng không nói gì.


Dịch từ bản tiếng Anh "Important message" của tác giả Grzegorz Wroblewski và Joel Leonard Katz trong tạp chí Eclectica Magazine (July/August 2006)

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=6199
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé