Khi những giấc mơ trở thành hiện thực
Trong ánh sáng ngọt ngào của buổi bình minh
Những bờ môi hiện ra, tôi thấy được
Những cánh hoa tiếp những cánh hoa xinh.

Lưỡi liềm mỏng treo lơ lửng trên trời
Tôi sợ lưỡi liềm cắt hết chúng mất thôi.