Có phải duyên mình không hạnh ngộ
Nửa đời đơn độc vẫn còn đây
Người đến thoảng qua như làn gió
Thờ ơ ngay cả phút chia tay.

Xin hãy nhìn anh thêm lần nữa
Chưa quen người đã vội đi rồi
Tương tư biết ngỏ cùng ai được
Khi đến mùa thu cũng bỏ rơi.

Mới biết mùa thu em lãnh đạm
Chỉ có heo may với lá vàng
Xin hãy nhìn anh thêm lần nữa
Để cho mùa hạ đỡ đa mang.

Và thế là anh không giữ nổi
Người đi xa mặt lại cách lòng
Bên ấy em về cùng cỏ nội
Bên này anh dạm ngõ mùa đông...


Budapest, 08/2003