hay qá

Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ không thương một kẻ nào?!