23.50
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thomas Lux (1 bài)
- Dolly Parton (1 bài)
- Aaron Fogel (1 bài)
- Yusef Komunyakaa (1 bài)
- Lydia Davis (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 20/02/2022 21:03 bởi hongha83
Fred Marchant (1946-) là nhà thơ Mỹ, giảng viên khoa Ngôn ngữ hiện đại và khoa học nhân văn, Đại học Suffolk. Từng là lính thuỷ đánh bộ tham chiến ở Việt Nam. Ông có một số thi phẩm viết về Việt Nam.