“A word is dead”

A word is dead
When it is said,
Some say.
I say it just
Begins to live
That day.


Trong Toàn tập thơ Emily Dickinson, bài thơ này được đánh số 1212.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Thư

Chữ chết đi
Khi vừa thốt
Người bảo vậy.
Tôi cho rằng
Lời sống dậy
Lúc rời môi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Lời nói ra
Là đã chết
Họ bảo ta.

Riêng tôi thì
Nó sống dậy
Từ hôm ấy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Lời nói sẽ chết
Khi vừa thốt ra
Người ta bảo thế
Còn tôi cho là
Lời bắt đầu sống
Từ ngày nói ra


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời