“A word is dead”

A word is dead
When it is said,
Some say.
I say it just
Begins to live
That day.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Thư

Chữ chết đi
Khi vừa thốt
Người bảo vậy.
Tôi cho rằng
Lời sống dậy
Lúc rời môi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Lời nói ra
Là đã chết
Họ bảo ta.

Riêng tôi thì
Nó sống đạy
Từ hôm ấy

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời