“There is no frigate like a book”

There is no Frigate like a Book
To take us Lands away
Nor any Coursers like a Page
Of prancing Poetry--

This Traverse may the poorest take
Without oppress of Toll--
How frugal is the Chariot
That bears the Human soul.


Trong Toàn tập thơ Emily Dickinson, bài thơ này được đánh số 1263.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Không có Thuyền nào hơn Cuốn Sách
Giúp ta cập bến mọi miền
Không có Ngựa nào hơn Trang Giấy
Đầy những Dòng Thơ bất yên--

Không vất vả cũng không tốn kém
Có thể dễ dàng đi khắp nơi--
Thật đơn giản Cỗ Xe Tri Thức
Chở nặng tâm hồn Con Người

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thi Ca

Không thuyền nào bằng cuốn sách
Chở ta đến khắp bến bờ
Vó ngựa nào bằng trang sách
Lướt kiêu hãnh muôn vần thơ

Sách - con đường người khổ hạnh
Đi qua không gì cách ngăn
Sách là cỗ xe thanh thoát
Chở hồn ta suốt thế nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Không con thuyền nào như cuốn sách
Đưa chúng ta đi khắp đất trời
Không ngựa nòi nào như trang sách
Tải vần thơ kiêu hãnh tung bay

Người nghèo nhất cũng không lo ngại
Chi phí đè lên chuyến đi này
Cỗ xe chở tâm hồn nhân loại
Là cỗ xe tiết kiệm nhất đời


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời