Chim oanh là loài
Đánh thức buổi sáng
Vội vã vài tiếng
Tháng ba sắp về

Chim oanh là loài
Bay về kín ngọ
Những thiên thần nhỏ
Tháng tư đến rồi

Chim oanh là loài
Kín tiếng về tổ
Tin cậy kiên cố
Thiêng liêng hàng đầu


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)