Bằng chút hào hiệp nhỏ nhoi
Bông hoa hay là cuốn sách
Gieo những hạt giống nụ cười
Sẽ nở hoa nơi bóng tối


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)