Bằng chút hào hiệp nhỏ nhoi
Bông hoa hay là cuốn sách
Gieo những hạt giống nụ cười
Sẽ nở hoa nơi bóng tối


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)