26/05/2024 12:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bằng chút hào hiệp nhỏ nhoi...”
“By Chivalries as tiny...”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 17/06/2021 07:34

 

Nguyên tác

By Chivalries as tiny,
A Blossom, or a Book,
The seeds of smiles are planted –
Which blossom in the dark.

Bản dịch của Nguyễn Văn Trung

Bằng chút hào hiệp nhỏ nhoi
Bông hoa hay là cuốn sách
Gieo những hạt giống nụ cười
Sẽ nở hoa nơi bóng tối

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Bằng chút hào hiệp nhỏ nhoi...”