Đài hoa, cánh hoa, và gai
Mùa hè một sáng sớm mai
Và ba con ong, sương đọng
Hoa trắng trên cành, gió lộng
Và em một đoá hoa hồng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)