Tôi từng nghe những gì Theoritus đã từng ca
Về những tháng năm đáng yêu và khao khát
Những tháng năm bằng bàn tay dịu mát
Trao tài năng cho hết thảy trẻ già

Và khi say tiếng hát thuở xưa xa
Tôi bỗng thấy hiện lên qua nước mắt
Những tháng năm đượm buồn và tẻ ngắt
Những tháng năm mà đời tôi đi qua

Vụt một bóng đen và liền ngay tôi biết
Cái bóng đen ảo huyền di động khóc than
Từ phía sau túm tóc tôi giật miết

Tôi cố giằng thì một giọng ngân vang
"Đoán ngay ai túm ngươi?", Tôi đáp liền "Cái Chết"
"Lầm đó, Tình yêu", Vẳng lời đáp rõ ràng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)