Tập thơ Sonnets from the Portuguese (Những bài sonnet từ người Bồ Đào Nha) viết khoảng năm 1845-1846 và xuất bản lần đầu năm 1850, bao gồm 44 bài thơ tình theo thể sonnet. Người Bồ Đào Nha (Portuguese) là biệt danh mà chồng bà đặt cho bà vì bà có tóc màu đen.