Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc
Cứ thế đều đều quanh năm
Và cứ thế trôi đi từng khoảnh khắc
Như chim bay về phương Nam

Thời gian, thời gian đang bị đem xé nhỏ
Cuộc đời rút ngắn từng giây
Ngày của tôi, như người, cũng chết
Tôi xót xa chôn chúng hằng ngày...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)