Tôi yêu mùa thu
đầy trời sương phủ.

Tôi thích đêm dài
đơn côi tiếng cú
và lời than van
của gió quanh nhà.

Tôi thích màu xám
một ngày tháng Một
cành cây khô chết
trơ trụi lắc lư,
va vào kính cửa.

Tôi thích cơn mưa.

Tôi thích ngồi đó,
cười với mùa thu,
nhen chút lửa lòng
sưởi ấm hồn tôi.

Tôi yêu mùa thu
đầy trời sương phủ…


Dịch tháng 3-2017

Nguồn: Nước mắt trong mưa (thơ nước ngoài), Vũ Ngọc Trân dịch, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)