"Anh bán tất cả những gì anh có
mà mua thửa ruộng ấy" (Mt. 13, 44)

Chính tay Thiên Chúa trao ban
Đồng xu cuộc sống chứa chan ý tình
Thầy đi dọn chỗ chúng mình
Thầy căn Thầy dặn: lãi sinh đồng vàng
Thời gian bổng lộng không gian
Tám phương chín hướng dặm đàng khắc ghi.
Tập buôn tập bán những gì
Cánh đồng sinh lợi xanh rì lúa non
Tập canh tác chẳng chen bon
Đồng tâm hiệp sức lòng son mỗi người.

Chúa trao mạ cấy ruộng đời
Nông gia cần mẫn nước khơi đắp bờ
Linh hồn dinh dưỡng nguồn thơ
Ý tình hiệp nguyện phụng thờ Ba Ngôi
Dâng Cha gié lúa bồi hồi
Nguyện Cha kết hạt tinh khôi tấm lòng
Trần gian vất vả long đong
Nắng mưa cỏ lúa trông mong gặt mùa
Mắt cười đồng mặn đồng chua
Thánh Linh trợ lực sức đua miệt mài.

Nước Trời cột trụ tương lai
Đích cùng quy hướng đôi vai gánh gồng
Tinh mơ trưa nắng đêm nồng
Trăm thương ngàn khó hiệp thông vũ hoàn
Đến ngày cất bước hân hoan
Thầy Giêsu đến kiện toàn yêu thương
Ruộng đời chẳng phải vô thường
Nơi ươm ngọc quý tỏ tường thiên duyên

Lòng cha thương xót diệu huyền
Trao viên ngọc quý tinh tuyền đời con.

Hồn Biển, GX Mông Triệu TGP Sài Gòn
Chúa nhật 29/7/2017